S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Skladovacie podmienky pre výrobky z plastov


Skladovanie výrobkov vyrábaných ELMONT NB, s.r.o. si vyžaduje dodržiavať vhodné podmienky skladovania v súlade STN 64 0090 (skladovanie výrobkov z plastov).

PODMIENKY SKLADOVANIA

 • výrobky chráňte pred nežiadúcimi vplyvmi ako je tepelné sálanie alebo priame slnečné žiarenie, mechanické poškodenie, vplyvy organických rozpúšťadiel a pod.
 • pokiaľ sa teploty pohybujú pod 5°C a nad 35°C dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s výrobkami
 • neskladujte výrobky vo voľných skladoch
 • oddeľujte dávky a série výrobkov
 • pri skladovaní oddeľujte výrobky z rôznych plastov
 • vyskladňujte najdlhšie skladované výrobky (FIFO)
 • udržujte obaly výrobkov čisté, suché a nezapáchajúce
 • skladované výrobky a jednotky balení viditeľne označte, aby nedošlo k zámene

POŽIADAVKY NA SKLADOVANIE

 • teplota v sklade nesmie klesnúť pod -5°C a presiahnuť 45°C
 • výrobky musíte skladovať v suchom, bezprašnom prostredí. Nesmie dôjsť k ich poškodeniu a deformácii.
 • vzdialenosť výrobkov od zdroja tepla musí byť najmenej 1 m
 • pri skladovaní výrobkov sa nedovoľuje:
  1. vystaviť výrobky priamemu slnečnému žiareniu, poveternostným vplyvom, tepelnému sálaniu
  2. skladovať spoločne s organickými rozpúšťadlami, výrobkami obsahujúcimi rozpúšťadlá
  3. skladovať spoločne s ďalšími chemikáliami, u ktorých nie je zaručená nepriepustnosť ku skladovaným výrobkom
  4. skladovať v priamom styku s gumou a výrobkami s gumy
  5. trvalé jednostranné zaťaženie, prehýbanie, hromadenie na seba a opieranie o ostré hrany
 • pri ukladaní výrobkov alebo jednotiek balení do vrstiev musí byť ukladacia výška úmerná ich nosnosti a stabilite
 • tuhé rúrky, lišty a kanály je nutné skladovať v horizontálnej polohe, pričom vzdialenosť podpier nesmie byť väčšia ako 800 mm
 • v prípade potreby si podmienky skladovania jednotlivých výrobkov, prípadne jednotiek balení upresnite s obchodným manažérom ELMONT NB, s.r.o. Na elmont@elmontnb.sk

ELMONT NB s.r.o.

Špecializujeme sa na extrudovanie PVC. Vyrábame elektroinštalačné PVC káblové žľaby, chráničky LRU, PVC rúrky s hrdlom (PRL a PRV), PVC odvetrávacie rúry, podkladové profily pre plastové okná a rohové omietkové lišty.

Kontaktujte nás

Hviezdoslavova 20,
968 01 Nová Baňa

Tel.: 045 / 685 68 64
Mob.: +421 910 944 955

Email: elmont@elmontnb.sk

Website: www.elmontnb.sk

Sociálne siete

Extrudovanie PVC - ELMONT NB, s.r.o., Hviezdoslavova 20, 968 01 Nová Baňa © 2003 - 2020 ELMONT NB, s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarekR. Produced By umaa.

Search