S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Ekologický prístup

Ekologický prístup


V ELMONT NB, s.r.o. využívame trvalo udržateľné výrobné postupy zodpovedné voči životnému prostrediu, aby sme minimalizovali odpad a maximalizovali energetickú účinnosť našej výroby.

PVC je možné opakovane extrudovať

V ELMONT NB, s.r.o. sme zaradili do výrobného programu najmä výrobky extrudované z granulátu a regranulátu PVC, a to z dôvodu vynikajúcich vlastností PVC a najmä z ekologického prístupu k výrobe plastových produktov.

PVC výrobky je možné opakovane recyklovať bez zmeny vlastností finálneho produktu. Predlžujeme tak životný cyklus plastov o niekoľko stoviek rokov, čo je z hľadiska ekológie a ochrany životného prostredia žiadúce a nevyhnutné.

PVC je najstarší termoplast vyrábaný od 30tych rokov 20. storočia s mnohostranným využitím. Napríklad 30% všetkých potrubí v Európe sa vyrába z PVC. Životnosť PVC sa testami predĺžila a z projektovaných 50 rokov sa odhaduje na dvojnásobok. 

Recyklované materiály používané vo výrobe:

Vplyv PVC na ľudí a životné prostredie

Granuláty PVC pokladáme za zdraviu nezávadné a netoxické, ktoré môžu len mechanicky dráždiť sliznice. PVC je klasifikované ako látka neškodná pre vodu. Nie sú ani známe ďalšie nepriaznivé účinky pôsobenia na ľudský organizmus ako napr. karciogenita a mutagénne vplyvy.

Pri spracovaní plastov PVC v Európskej únii sa nesmú používať žiadne stabilizátory, prísady a aditíva, ktoré negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie a životné prostredie.

PVC trubky pre inžinierske siete musia byť odolné, pevné vyrobené z tvrdého (nemäkčeného) PVC. Skladovanie PVC výrobkov nepredstavuje ekologickú hrozbu, keďže sa z výrobkov neuvoľňujú škodlivé látky do zeme, vzduchu ani vody. PVC je materiál veľmi ťažko horľavý, samozhasivý a pre jeho horenie je potrebný trvalý plameň iného horľavého materiálu. Prenikavý zápach horiaceho PVC dostatočne včas signalizuje požiar. Nikdy nespaľujte PVC! Pri horení PVC vznikajú škodliviny ako chlorovodík resp. kyselina chlorovodíková a nebezpečné chlorované uhľovodíky (vrátane dioxýnov), ktoré sú však viazané na sadzové častice. Tieto látky môžu vznikať pri horení všetkých organických látok obsahujúcich chlór, uhlík, vodík a bežne vznikajú pri spaľovaní dreva, grilovaní, údení a horení papiera.

ELMONT NB s.r.o.

Špecializujeme sa na extrudovanie PVC. Vyrábame elektroinštalačné PVC káblové žľaby, chráničky LRU, PVC rúrky s hrdlom (PRL a PRV), PVC odvetrávacie rúry, podkladové profily pre plastové okná a rohové omietkové lišty.

Kontaktujte nás

Hviezdoslavova 20,
968 01 Nová Baňa

Tel.: 045 / 685 68 64
Mob.: +421 910 944 955

Email: elmont@elmontnb.sk

Website: www.elmontnb.sk

Sociálne siete

Extrudovanie PVC - ELMONT NB, s.r.o., Hviezdoslavova 20, 968 01 Nová Baňa © 2003 - 2020 ELMONT NB, s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarekR. Produced By umaa.

Search