S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Ekologický prístup

Ekologický prístup


V ELMONT NB, s.r.o. využívame trvalo udržateľné výrobné postupy zodpovedné voči životnému prostrediu, aby sme minimalizovali odpad a maximalizovali energetickú účinnosť našej výroby.

PVC je možné opakovane extrudovať

V ELMONT NB, s.r.o. sme zaradili do výrobného programu najmä výrobky extrudované z granulátu a regranulátu PVC, a to z dôvodu vynikajúcich vlastností PVC a najmä z ekologického prístupu k výrobe plastových produktov.

PVC výrobky je možné opakovane recyklovať bez zmeny vlastností finálneho produktu. Predlžujeme tak životný cyklus plastov o niekoľko stoviek rokov, čo je z hľadiska ekológie a ochrany životného prostredia žiadúce a nevyhnutné.

PVC je najstarší termoplast vyrábaný od 30tych rokov 20. storočia s mnohostranným využitím. Napríklad 30% všetkých potrubí v Európe sa vyrába z PVC. Životnosť PVC sa testami predĺžila a z projektovaných 50 rokov sa odhaduje na dvojnásobok. 

PVC je možné opakovane recyklovať
vplyv na životné prostredie

Vplyv PVC na ľudí a životné prostredie

Granuláty PVC pokladáme za zdraviu nezávadné a netoxické, ktoré môžu len mechanicky dráždiť sliznice. PVC je klasifikované ako látka neškodná pre vodu. Nie sú ani známe ďalšie nepriaznivé účinky pôsobenia na ľudský organizmus ako napr. karciogenita a mutagénne vplyvy. Pri spracovaní plastov v Európskej únii sa nesmú používať žiadne stabilizátory, prísady a aditíva, ktoré negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie a životné prostredie.

PVC trubky pre inžinierske siete musia byť odolné, pevné vyrobené z tvrdého (nemäkčeného) PVC. Skladovanie PVC výrobkov nepredstavuje ekologickú hrozbu, keďže sa z výrobkov neuvoľňujú škodlivé látky do zeme, vzduchu ani vody. PVC je materiál veľmi ťažko horľavý, samozhasivý a pre jeho horenie je potrebný trvalý plameň iného horľavého materiálu. Prenikavý zápach horiaceho PVC dostatočne včas signalizuje požiar. Pri horení PVC vznikajú škodliviny ako chlorovodík resp. kyselina chlorovodíková a nebezpečné chlorované uhľovodíky (vrátane dioxýnov), ktoré sú však viazané na sadzové častice. Tieto látky môžu vznikať pri horení všetkých organických látok obsahujúcich chlór, uhlík, vodík a bežne vznikajú pri spaľovaní dreva, grilovaní, údení a horení papiera.

ELMONT NB s.r.o.

Špecializujeme sa na extrudovanie PVC. Vyrábame elektroinštalačné PVC káblové žľaby, chráničky LRU, PVC rúrky s hrdlom (PRL a PRV), PVC odvetrávacie rúry, podkladové profily pre plastové okná a rohové omietkové lišty.

Kontaktujte nás

Hviezdoslavova 20,
968 01 Nová Baňa

Tel.: 045 / 685 68 64
Mob.: +421 910 944 955

Email: elmont@elmontnb.sk

Website: www.elmontnb.sk

Sociálne siete

© 2003 - 2019 ELMONT NB, s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarekR.

Search