S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

Extrudovanie

 

Extrúzia čiže vytláčanie alebo pretláčanie je druh výrobného procesu pri výrobe plastových výrobkov. ELMONT NB, s.r.o. využíva pri výrobe najmä granuláty a regranuláty PVC. Pomocou teploty a tlaku je vstupný materiál (plastový granulát) roztavený a prostredníctvom závitovky (šneku) a matrice je extrudovaný/vytlačený do výsledného tvaru resp. profilu. V chladiacej vani je profil ochladzovaný, následne sušený a rezaný do požadovanej dĺžky.

Zistiť viac

Ekologický prístup

 

V ELMONT NB, s.r.o. využívame trvalo udržateľné výrobné postupy zodpovedné voči životnému prostrediu, aby sme minimalizovali odpad a maximalizovali energetickú účinnosť našej výroby.

PVC je možné opakovane extrudovať

V ELMONT NB, s.r.o. sme zaradili do výrobného programu najmä výrobky extrudované z granulátu a regranulátu PVC, a to z dôvodu vynikajúcich vlastností PVC a najmä z ekologického prístupu k výrobe plastových produktov. PVC výrobky je možné opakovane recyklovať bez zmeny vlastností finálneho produktu. 

Zistiť viac

Vývoj plastových výrobkov

 

V ELMONT NB, s.r.o. vieme vyrobiť extrudovaný profil výrobku presne podľa požiadaviek klienta. Či už podľa prototypu a výkresu alebo vyvinieme produkt podľa predstáv o tvare, rozmeroch a funkcii, ktoré daný klient očakáva. V spolupráci s klientom navrhneme požadovaný profil tak, aby vývoj produktu šetril celkové investície do výroby nového výrobku.

Zistiť viac

Priemyselná a interiérová ochrana káblov

 

ELMONT NB, s.r.o. má takmer 30 ročné skúsenosti s výrobou produktov pre priemyselnú ochranu elektroinštalačných a telekomunikačných káblov. Vyrábame kvalitné produkty pre domáce a priemyselné použitie:

PVC káblové žľaby pre elektroinštálacie/elektroinštalačné lišty a kanály.

Chráničky v tvare trubiek a rúr PRV a PRL pre stredné a nízke mechanické zaťaženie.

Zistiť viac

Dôležitosť použitia podkladového okenného profilu 

Všetci renomovaný výrobcovia plastových okien používajú podkladový PVC profil, ktorý plní niekoľko dôležitých funkcií a je umiestnený na spodnej strane rámu okna. Podkladový PVC profil sa využíva ako transportný profil pri preprava nových okien určených na inštaláciu. Okno následne pri transporte „nesedí“ priamo na ráme, ale na podkladovom okennom profile (podmurovacej lište).

Pri osádzaní nového okenného rámu sa okno osádza na podkladový PVC profil, ktorý následne obmedzuje vznik tepelných mostov. Podkladový parapetný/okenný profil má skvelé mechanické vlastnosti, znesie vyššie zaťaženie a vyrába sa v ELMONT NB, s.r.o. pre všetky typy kvalitných okien podľa požiadaviek.

Zistiť viac

Dôležitosť použitia podkladového okenného profilu 

Všetci renomovaný výrobcovia plastových okien používajú podkladový PVC profil, ktorý plní niekoľko dôležitých funkcií a je umiestnený na spodnej strane rámu okna. Podkladový PVC profil sa využíva ako transportný profil pri preprava nových okien určených na inštaláciu. Okno následne pri transporte „nesedí“ priamo na ráme, ale na podkladovom okennom profile (podmurovacej lište).

Pri osádzaní nového okenného rámu sa okno osádza na podkladový PVC profil, ktorý následne obmedzuje vznik tepelných mostov. Podkladový parapetný/okenný profil má skvelé mechanické vlastnosti, znesie vyššie zaťaženie a vyrába sa v ELMONT NB, s.r.o. pre všetky typy kvalitných okien podľa požiadaviek.

Zistiť viac

Skladovanie plastových výrobkov 

Skladovanie výrobkov vyrábaných ELMONT NB, s.r.o. si vyžaduje dodržiavať vhodné podmienky skladovania v súlade STN 64 0090 (skladovanie výrobkov z plastov).

PODMIENKY SKLADOVANIA

  • výrobky chráňte pred nežiadúcimi vplyvmi ako je tepelné sálanie alebo priame slnečné žiarenie, mechanické poškodenie, vplyvy organických rozpúšťadiel a pod.
  • pokiaľ sa teploty pohybujú pod 5°C a nad 35°C dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s výrobkami
  • neskladujte výrobky vo voľných skladoch
  • oddeľujte dávky a série výrobkov
  • pri skladovaní oddeľujte výrobky z rôznych plastov
  • vyskladňujte najdlhšie skladované výrobky (FIFO)
  • udržujte obaly výrobkov čisté, suché a nezapáchajúce
  • skladované výrobky a jednotky balení viditeľne označte, aby nedošlo k zámene

Zistiť viac

Predajné miesta


ELMONT NB s.r.o.

Špecializujeme sa na extrudovanie nemäkčeného PVC. Vyrábame elektroinštalačné PVC káblové žľaby, chráničky (PRL a PRV), PVC rúrky s hrdlom, PVC odvetrávacie, kanalizačné a odpadové rúry, zubové dištančné lišty pre betonáž, podkladové profily pre plastové okná, transportné profily pre plastové okná a rohové omietkové lišty.

Kontaktujte nás

Hviezdoslavova 20,
968 01 Nová Baňa

Tel.: 045 / 685 68 64
Mob.: +421 910 944 955

Email: elmont@elmontnb.sk

Website: www.elmontnb.sk

Sociálne siete

Extrudovanie PVC - ELMONT NB, s.r.o., Hviezdoslavova 20, 968 01 Nová Baňa © 2003 - 2020 ELMONT NB, s.r.o. All Rights Reserved. Designed By MarekR. Produced By umaa.

Search